top of page

Elnätet

elnaet.jpg

Eskilstuna Energi & Miljö ansvarar för elledningar fram t.o.m. de elskåp som finns för varje fastighet.

 

Fastighetsägaren ansvarar för den elledning som sedan går ifrån elskåp hela vägen in till fastighet.

 

Fastighetsägaren ansvarar för att den elledning som går in till fastighet ifrån respektive elskåp, är installerade på ett sådant sätt, att de inte skadas vid föreningens normala skötsel av vägarna såsom dikesgrävning, kantskärning, kantslåtter, vägsladdning och snöröjning. Denna ansvarsfördelning har gällt historiskt hos EEM och gäller alltså även fortsatt.

 

Felanmälan

Om du har strömavbrott, kontrollera först din egna anläggning. Har du gjort en felsökning hemma själv och fortfarande inte har ström, kontakta EEM.

eem-logo.png
bottom of page