Här finns de dokument som är av vikt för samfälligheten och dess verksamhet. Dokument innehållande personuppgifter publiceras inte pga GDPR. Vill du ta del av dessa kontakta sekreteraren,