top of page

Här finns de dokument som är av vikt för samfälligheten och dess verksamhet. Dokument innehållande personuppgifter publiceras inte pga GDPR. Vill du ta del av dessa kontakta sekreteraren, kontaktuppgifter finner du här.

bottom of page