top of page

Styrelsen har beslutat att inte offentliggöra styrelseprotokoll.

 

Anledningen är att ett offentliggörande riskerar påverka samfällighetens möjligheter till upphandling av tjänster (då eventuella strategier offentliggörs innan avtal är träffat), men även att enskilda medlemmars angelägenheter gentemot samfälligheten exponeras. Likaså riskerar vi att diskussioner tas "utanför protokollet" vilket skulle minska revisorns insikt i styrelsens arbete. Styrelsen kommer istället att informera om styrelsearbetet och viktiga beslut via hemsidan.

 

Årsstämmoprotokoll publiceras som tidigare här.

bottom of page