top of page

Om samfälligheten

Näshulta-Österby samfällighetsförening bildades efter en lantmäteriförrättning i juli 2016 på begäran och uppdrag av Eskilstuna kommun. Samfälligheten förvaltar fyra stycken gemensamhetsanläggningar: Vägar, Grönområden, Sjövatten och Fiber (vilande).

Samtliga fastighetsägare (145 st) är medlemmar eftersom det är obligatoriskt medlemskap.

Samfällighetsföreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december med årsmöte i april varje år enligt stadgarna.

Andelar i föreningen har även Eskilstuna kommun då det ligger ett kommunalt bad inom området samt Eskilstuna Energi och Miljö för att kunna underhålla de el- och pumpstationer som finns.

 

Styrelsen uppdaterar löpande information om aktuella ämnen och händelser via mail till medlemmar samt på hemsidan. 

Grönområden

Föreningen ansvarar för skötsel av de allmänna grönområden som ingår enligt förrättningskarta.

Ytterligare info om grönområden hittar ni här.

Vägar

Föreningen förvaltar och underhåller de 4,5 km väg som finns inom området.

Ytterligare info om vägar hittar ni här.

Bredband/Fiber

Föreningen agerar mellanhand mellan fiberleverantör och fastighetsägare och kommer inte att äga eller förvalta fiber.

Ytterligare info om fiber hittar ni här.

Sjövatten

Föreningen ansvarar för drift och underhåll av det sjövattensystem som finns i området och som varje fastighet kan använda för bevattning.

Ytterligare info om sjövatten hittar ni här.

Ny ägare till fastighet?
till salu.jpg
sold.png

Är du ny ägare till en fastighet i området? 

Glöm inte skicka in dina kontaktuppgifter till styrelsen.

bottom of page