top of page

Mäklarinformation

till salu.jpg

Denna sida är till för att de mäklare som säljer en fastighet i området ska få den information som behövs för att kunna förmedla denna till tänkta köpare.

Området består av 145 fastigheter som alla har del i de gemensamhetsanläggningar (GA) som ingår i samfälligheten. De består av GA2 Vägar, GA3 Grönområden, GA4 Sjövatten och GA5 Optofiber (vilande). Den obligatoriska avgiften till föreningen fastställs årligen vid årsstämman. 
 
Det är ägaren till fastigheten vid debiteringstillfället som är skyldig att betala avgiften varför det är viktigt att detta klarläggs vid ägarbyte.

Vid en försäljning av fastighet är det därför av största vikt att ägarbytet meddelas styrelsen, så att den rättmätige ägaren vid debiteringstillfället får fakturan på samfällighetsavgiften. Styrelsen får inte uppgifter automatiskt om fastighetsöverlåtelser.

Meddelande om fastighetsöverlåtelse görs till kassören.
 

Bolagsuppgifter
Föreningens officiella namn: Näshulta-Österby Samfällighetsförening
Organisationsnummer: 717917-1017
Bolagsform: Samfällighet
Registrerat: 2016
Momsregistrerad: Nej
F-Skatt: Nej

bottom of page