Underhålls-  och investeringsplan

Styrelsen har tagit fram ett dokument som visar kommande underhållskostnader samt förslag på investeringar.


Gällande underhållskostnaderna är dessa styrelsens uppskattningar baserat på tidigare kostnader samt intagna offerter.  

Förslag på investeringar är endast förslag från styrelsen och är ej beslutade.

Aktuell plan hittar du här.