top of page

Årsstämmohandlingar

På denna sida finns de handlingar som framlagts vid årsstämmor från år 2017 och framåt. På grund av GDPR publicerar vi inte dokument innehållande personuppgifter. För tillgång till dessa dokument vänligen kontakta kassören.

Årsstämma 2024

- Kallelse/dagordning (publ240323)

- Information om fullmakter (publ240323)

- Revisionsberättelser:

  Revisor 1 & Revisor 2 (publ 240323 och 240419)

- Årsbokslut (publ 240323)

- Debiteringslängd (publ 240323)

- Val av styrelse och revisorer - styrelsens förslag (publ 240323)

- Arvodesförslag - styrelsens förslag (publ 240323)

- Budget för 2024 (publ 240324)

- Underhålls- och förnyelseplan 2024 (publ 240323)

- Stämmoprotokoll (publ 240426)

Årsstämma 2023

- Kallelse/dagordning (publ 230325)

- Information om fullmakter (publ 230325)

- Revisionsberättelser:

  Revisor 1 & Revisor 2 (publ 230325)

- Årsbokslut (publ 230325)

- Debiteringslängd (publ 230325)

- Budget för 2023 (publ 230325)

- Underhålls- och förnyelseplan 2023 (publ 230325)

- Framställan - Beslut om nya stadgar enligt förslag (publ 230325)

- Framställan - Reducerad drift av GA 4 Sjövatten enligt förslag (publ 230325)

- Framställan - Avveckling av GA 5 Optofiber enligt förslag (publ 230325)

- Motion - Energieffektivisering GA 4 Sjövatten enligt förslag (publ 230325)

- Styrelsens beredning av motion (publ 230325)

- Stämmoprotokoll (publ 230428)

- Bilaga till protokoll (publ 230428)

- Yttranden från Tommy Johansson (publ 230428)

Årsstämma 2022

- Kallelse/dagordning (publ 220321)

- Revisionsberättelser:

  Internrevisor 1 & Internrevisor 2 (publ 220321 + 220327)

- Årsbokslut inkl. bilaga (publ 220321)

- Debiteringslängd (publ 220321)

- Val av styrelse och revisorer (publ 220327)

- Arvodesförslag (publ 220321)

- Budget för 2022 (publ 220321)

- Framställan - Nya stadgar inkl kommentarer (publ 220322)

- Framställan - Nya trivselregler inkl kommentar (publ 220321)

- Stämmoprotokoll (publ 220507)

- Kommentarer på stämmoprotokoll från Tommy Johansson (publ 220530)

Extrastämma 2021-11-28

- Kallelse/dagordning

- Presentation

- Revisionsberättelse: Intern & Extern

- Årsbokslut inkl. bilaga

- Valberedningens namnförslag

- Debiteringslängd

- Budget för 2021

- Stämmoprotokoll (publ. 211208)

Årsstämma 2021

- Kallelse/dagordning

- Presentation

- Röstningskort

- Revisionsberättelse: Intern & Extern

- Årsredovisning

- Valberedningens namnförslag

- Valberedningens arvodesförslag

- Budget för 2021

- Stämmoprotokoll

Årsstämma 2020

- Kallelse/dagordning

- Presentation

- Revisionsberättelse: Intern & Extern

- Årsredovisning

- Motion: Nyetablering av en gemensam vedeldad bastu i anslutning till badplatsen

- Styrelsens beredning av motion

- Valberedningens förslag av förtroendevalda

- Arvodesförslag från valberedningen

- Budget för 2020

- Stämmoprotokoll

Extrastämma 2019-07-06

- Kallelse/dagordning

- Framställan och underlag Vägbelysning

- Motion 1: Inköpspolicy för NÖS

- Motion 2: Avslag vägbelysning

- Motion 3: Avveckling av sjövattenanläggning

- Styrelsens beredning av motioner

- Attest- och konteringsinstruktion

- Stämmoprotokoll

 

Årsstämma 2019

- Kallelse/Dagordning

- Presentation

- Revisionsberättelse: Intern & Extern

- Årsredovisning

- Framställan: Carport för släpkärra

- Framställan: Vägbelysning

- Framställan: Avveckling sjövatten

- Motion 1: Utreda behovet av ny detaljplan

- Motion 2: Klargöra info från styrelsen

- Motion 3: Ingen standardhöjning med vägbelysning

- Motion 4: Förstärkt styrelsearbete

- Motion 5: Avveckla alt. flytta risupplag

- Motion 6: Utreda behovet av VA

- Styrelsens beredning av motioner

- Budget för 2019

- Årsstämmoprotokoll

 

Extrastämma 2018-07-21

- Stämmoprotokoll

 

Årsmöte NÖS 2018

- Kallelse/dagordning

- Presentation

- Årsredovisning

- Framställan: Utbyte vattenposter 

- Framställan: Carport för släpkärra

- Revisionsberättelse

- Budget för 2018

- Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 2017

- Kallelse/Dagordning

- Årsredovisning

- Framställan 1: Placering av kapital UH fond

- Framställan 2: Optofiber

- Revisionsberättelse

- Budget för 2017

- Investeringsbudget

- Presentation

- ESEM presentation VA

- Årsmötesprotokoll

bottom of page