Dricksvatten

Dricksvatten finns under sommartid (normalt från april till och med september) att hämta i kranar utplacerade längs vägkanterna på alla gator. Under vintertid kan vatten hämtas i kran på gaveln av pumphuset.

Tänk på att dricksvattnet är ämnat för hushållsbehov och inte för påfyllning av pool, badtunna eller liknande. 

Fyllning av pool kan leda till straffavgift.

Det är ej heller tillåtet att koppla på egen slang på utkastaren!

Samfälligheten betalar en rörlig kostnad för varje kubik som förbrukas vilket också leder till ökade kostnader för alla medlemmar om dricksvattnet används på fel sätt.  

badtunna.jpg