top of page

Rishögen...

Rishögen är till för att medlemmarna skall kunna lägga stockar och ris av vedartad karaktär för att slippa köra detta till återvinning.

Vi har nu fått problem med att någon lagt ett stort lass löv på rishögen.


Att lägga stora mängder löv på denna plats är inte ok. Detta är inte en kompost. Löv skall tas om hand på egen fastighet eller köras in till återvinning.


Får vi återkommande problem med lövhögar på rishögen tvingas vi stänga möjligheten till risupplag och då måste alla fortsättningsvis lösa bortforsling av ris på egen hand.

//styrelsen

119 visningar
Övriga inlägg: