top of page

Uppdaterad information om VA-projektet

Projektet meddelar att de har uppdaterat schaktkartan som visar var pågående och planerade arbetet utförs. På nedan karta är det de rösda markeringarna som nu är aktuella för bearbetning.


Fullständig information om projektet finns på:

https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/utbyggnad-av-va/nashulta-osterby/321 visningar
Övriga inlägg: