Vatten till helgen!


TRANAB har meddelat att både sjö- och färskvatten kommer finnas tillgängligt på samtliga gator i området under helgen.


Upptäcker ni läckage i ledningsnätet - kontakta i första hand Kenneth Svensson på telefon 070-554 31 29 som vidarebefordrar ärendet till lämplig part.


//Styrelsen

61 visningar
Övriga inlägg: