Trädfällning på allmänning

På förekommen anledning.

Träd på allmänningar ägs av kommunen men förvaltas av föreningen varför ingen avverkning får göras utan kontakt och godkännande av ansvarig för GA-Grönområden. Möjlighet att ta ner träd finns alltså men först efter kontakt och godkännande. Om avverkning ändå sker är detta att betrakta som skadegörelse, som om det dras vidare, i vissa fall kan leda till 4 års fängelse. Vad som får göras vad gäller träd som växer på annans mark finns beskrivet i Jordabalken 3:2§.

114 visningar
Övriga inlägg: