top of page

Trädfällning på allmänning

På förekommen anledning.

Träd på allmänningar ägs av kommunen men förvaltas av föreningen varför ingen avverkning får göras utan kontakt och godkännande av ansvarig för GA-Grönområden. Möjlighet att ta ner träd finns alltså men först efter kontakt och godkännande. Om avverkning ändå sker är detta att betrakta som skadegörelse, som om det dras vidare, i vissa fall kan leda till 4 års fängelse. Vad som får göras vad gäller träd som växer på annans mark finns beskrivet i Jordabalken 3:2§.

208 visningar
Övriga inlägg: