Ny detaljplan

Den ansökan om planbesked som gjordes av Husföreningen 2014 har nu kommit så långt att Eskilstuna kommun har startat processen för att ta fram en detaljplan med följande motivering:

Näshulta-Österby är utpekad som omvandlingsområde för bostäder och område med utvecklingspotential i Eskilstunas översiktsplan 2030. Kommunen som har planmonopol prövar nu i samband med utdragning av VA om byggrätterna kan utökas, i linje med översiktsplanen.

I samband med samrådet har alla sakägare och remissinstanser möjlighet att komma in med synpunkter.

Ni hittar mer info gällande detaljplan på kommunens hemsida, se länk här. Samrådet pågår från 18.11-21 - 18.12.19 och har ni synpunkter ska dessa lämnas skriftligen till planavdelningen.

292 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square