top of page

Ny detaljplan

Den ansökan om planbesked som gjordes av Husföreningen 2014 har nu kommit så långt att Eskilstuna kommun har startat processen för att ta fram en detaljplan med följande motivering:

Näshulta-Österby är utpekad som omvandlingsområde för bostäder och område med utvecklingspotential i Eskilstunas översiktsplan 2030. Kommunen som har planmonopol prövar nu i samband med utdragning av VA om byggrätterna kan utökas, i linje med översiktsplanen.

I samband med samrådet har alla sakägare och remissinstanser möjlighet att komma in med synpunkter.

Ni hittar mer info gällande detaljplan på kommunens hemsida, se länk här. Samrådet pågår från 18.11-21 - 18.12.19 och har ni synpunkter ska dessa lämnas skriftligen till planavdelningen.

320 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page