top of page

VA info

Då nu av ESEM anlitad entreprenör har röjt skog i de områden där VA ledningarna ska dras fram vill vi informera om det vi känner till om varför man lägger rören just där.

Huvudanledningen är att man valt ett självfallsystem för avloppet och därmed undviker att behöva installera ett antal pumpstationer/-hus i området vilket vi har sett som positivt för karaktären på området. Man har även undersökt topografin för att se var det finns berg vilket även har vägts in i förläggningen av ledningarna för att minimera sprängningar.

För att få plats med de maskiner och utrustningar som behövs vid byggnationen så har man avverkat all skog inom en 20 meter bred korridor, där så varit möjligt. Styrelsen har påtalat att om möjligt lämna kvar träd sporadiskt för att undvika ”kalhygge” men inte fått gehör för detta eftersom de då skulle hindra byggnation i enlighet med föregående mening. Bilden nedan är från den brandgata som uppstått mellan Blåvinge- och Fjärilstigen.

Styrelsen ser det dock som positivt att dessa områden blivit rejält huggna då skogen intill dessa fastigheter vuxit sig allt för hög och tät.

253 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page