top of page

Vildsvinsproblematiken

Vildsvinen har ställt till mer skada än normalt den senaste tiden och många har fått sina trädgårdar förstörda. Fler fastighetsägare som kommer att komma ut för första gången i år kommer inte att bli glada.

Vi vill därför informera om att i det fortlöpande arbetet vi har hos kommunen så har de påtryckningar vi och jordbruksarrendatorn framfört till kommunen om ett hårdare jakttryck på grisarna resulterat i att kommunen nu har varit väldigt tydliga mot det jaktlag som arrenderar jakten av kommunen på intilliggande marker. Det innebär att kommunen förväntar sig en betydligt kraftigare avskjutning och utfallet kommer att stämmas av efter sommaren.

Styrelsen har också tillsammans med kommunen bestämt att ingen avskjutning kommer att tillåtas inom området då det finns allt för stora säkerhetsrisker med ett sådant förfarande. Däremot så har jaktlaget möjlighet att i samband med eftersök bära skjutvapen och avliva påskjutet djur för att undvika onödigt lidande. Vi vill dock poängtera att även om avskjutningen kommer att öka så kommer det sannolikt att födas fler kultingar än vad som skjuts så att vi får räkna med att problemen kommer att öka med tiden.

Taggar:

208 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page