top of page

Facebookgrupp om VA-projektet

På en enskild medlems egna initiativ har en grupp bildats på Facebook i syfte att ge oss som är husägare i Näshulta-Österby samfällighetsförening möjlighet att dela med oss av erfarenheter samt diskutera hur man ansluter till sin VA-förbindelsepunkt.


Gruppen välkomnar även entreprenörer att marknadsföra sig i det fall man kan erbjuda gräv- och/eller sprängtjänster, VVS-arbeten eller annat som kan vara av intresse i samband med VA-utbyggnaden i området.


Styrelsen har ingen del i detta fora men välkomnar privata initiativ för att samordna anslutningen av VA.


Länken till Facebookgruppen är:


https://www.facebook.com/groups/169208581774134


102 visningar
Övriga inlägg: