top of page

Sommarvattnet - uppdatering!
Nu ska sommarvattnet vara påkopplat - upptäckta läckor är lagade men det verkar finns fler...


Upptäcker ni läckage...

Kontakta i första hand sjövattenansvarig, Kenneth Svensson på telefon 070-554 31 29 som vidarebefordrar ärendet till lämplig part.


Vi vill återigen påminna om att ledningsnätet är skört pga all byggnation i området som har påverkat och kommer påverka distributionen av vatten i sommar!


116 visningar
Övriga inlägg: