VA - Planerat arbete med start v. 49

Det kommer att utföras VA – arbeten i korsningen Semestervägen/Fjärilstigen, enligt röd markering i kartskiss. Vägen kommer att breddas för att möjliggöra framkomlighet.


Tranab kommer att behöva spränga för att utföra arbetet. I samband med sprängningsarbeten kommer vägen att stängas av vid berört område.

Tranab kommer ha vakt på båda sidor av den röda markeringen som stoppar trafik vid sprängnings tillfälle. Vid varje sprängningstillfälle stängs vägen av ca 20 minuter. Övrig tid tar du dig fram genom att följa skyltning på plats.

Detsamma gäller vid röd markering från grönområdet. Det arbetet utförs senare under vintern, exakt tid publiceras närmare.119 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg