top of page

VA-projektet - frisprängning mm.

Vad händer nu?

Hämtningsplats för vatten sker nu på vanliga stället, uppe vid vattenverket.


Frisprängning De fastigheter som har bergsschakt där det ska ansluta sitt vatten och avlopp kommer att få en större schakt cirka två meter in på sin fastighet. Frisprängning innebär att vi rensar rent på berg två meter in på din fastighet. Vi gör så för att säkerställa att inte våra ledningar blir skadade när arbetet påbörjas inne på din fastighet. Detta schakt grävs därefter igen.


Information om vilka vägar där schaktning ska utföras: På grund av ihållande kyla så kommer Tranab att schakta de rödmarkerade sträckorna på kartskissen, naturmark.

Arbetena som pågår på Blåvingestigen och Myrstigen kommer pausas. Vägarna kommer att vara körbara.


Semestervägen kommer tillfälligt att stängas av, mellan Fjärilstigen och Blåvingestigen. Trafiken kommer ledas om och skyltar kommer finnas på plats. Byggvägen som förbinder Fjärilstigen och Blåvingestigen kommer att användas för att lösa tillfartsväg till alla fastigheter. Exakt datum för avstängningen förmedlas innan avstängningen sker.

Information till närmast berörda fastighetsägare skickas ut allt eftersom.


Hansa fortsätter sina besiktningar i området för de fastigheter som berörs.


Den tillfälliga vägen som anlagts tas i drift vid behov. Skyltning och information kommer finnas på plats när det blir aktuellt. Det kommer inte byggas några nya permanenta vägar i området.


All information finns på:
135 visningar

Comments


Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page