top of page

Protokollen justerade och publicerade!


Nu finns protokollen från årsstämmorna publicerade på hemsidan!


Årsstämmoprotokollet för båtklubben hittar du här!


Årsstämmoprotokollet för samfälligheten hittar du här!


//styrelsen

81 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg